Definicija 1.

“Lako uočljiv prirodni ili veštački objekat na zemlji (i vodi) koji služi za pronalaženje i pokazivanje ciljeva, kretanje i snalaženje na velikim prostorima.” Upotrebljavati sa pažnjom. Potencijalno opasni po mentalno zdravlje. Pri direktnom kontaktu mogu izazvati alergijsku ili drugu reakciju. U slučaju napada entuzijazma, smeha ili panike, obratite se najbližem TV kanalu.

Definicija 2.

Slučajno uobličeni obrasci usred pustoši. Ostaci zidina ispod peska. Pesma uhvaćena ivicom sluha na prašnjavom raskršću. Susreti u liftu, u gradskom prevozu, u spavaćoj sobi. Umor na kapcima i osmeh u uglu usne.

I poneki organ.

Tekst: Đorđe Kosić

Fotografije: Katarina Ilišković

////

Definition 1.

“Easily visible natural or man-made object on the land (and water) with purpose to find and show the objectives, paths and goals in the vast space”. Use with caution. Potentially dangerous to the general mental wellness. During direct contact can cause allergic or other reaction. In the case of enthusiasm, laughter or panic attack please consult the nearest TV channel.

Definition 2.

Accidentally found patterns. Ruin under the layers of sand. Barely hearable poem, on an empty crossroads. Encounters in an elevator, on the public transport, in the bedroom. Tiredness of the eyelids, and a barely seen smile of the lips.

Text by: Đorđe Kosić

Photography: Katarina Ilišković