Serija radova rađena u periodu od 2012/2013-te godine